Ik kreeg een mail van een currator. Onlangs ging een sauna failliet waar ik met vrienden nog een wellness-arrangement had geboekt dat al betaald was. De tekst luidde:

“De vordering die u pretendeert op mijn curanda, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (…) kan ik in beginsel erkennen tot een bedrag van € 65,00 incl. BTW. De vordering zal te zijner tijd door mij worden geplaatst op de lijst van voorlopig erkende -concurrente- schuldvorderingen.

Een dergelijke lijst zal overigens pas worden aangelegd als duidelijk is dat er voor de concurrente crediteuren in dit faillissement een uitkering beschikbaar kan komen. Hieromtrent kan ik u echter in dit stadium nog geen mededelingen doen.

Te zijner tijd zult u in het kader van de afwikkeling van dit faillissement nog nader bericht van mij tegemoet zien.”

Dat je jurist bent, is toch geen reden om je niet meer van gewoon Nederlands te bedienen in contact met klanten? Voorzetje:

“U heeft een vordering ingediend van 65 euro in verband met het faillissement van sauna (…). Die vordering erken ik als currator voorlopig.

We weten nog niet of er ook geld overblijft om ook uit te keren. Als blijkt dat dat zo is, zet ik uw vordering op de lijst met voorlopig erkende vorderingen. Ik houd u op de hoogte.”

Klinkt toch ook vriendelijker?